OKSIIDIDE OMADUSTE SEADUSPÄRASUSED

 

  1. Aktiivsete metalliliste elementide oksiidid on tugevalt aluselised, vähemaktiivsete metalliliste oksiidide omadused nõrgalt aluseliste omadustega.
  2. Paljud mittemetalliliste elementide oksiidid on happeliste omadustega.
  3. Enamik väheaktiivseid metallioksiide on kõvad ja kõrge sulamistemperatuuriga.
  4. Enamik mittemetallioksiide koosneb molekulidest. Väiksemate molekulidega oksiidid on tavatingimustes gaasid, kuid suuremate molekulidega oksiidid aga tahked ained.

 

Vesi on erandlik mittemetallioksiid, mis on tavatingimustes vedel. Ta võib käituda nii happelise kui aluselise oksiidina (s.t . võib reageerida nii happeliste kui aluseliste oksiididega).

results loading