OKSIIDIDE SAAMINE

 

  1. Lihtaine reageerimine hapnikuga. Enamasti tugevalt eksotermiline reaktsioon, mis toimub põlemisega.

C+ O2→CO2

2Ca + O2→ 2CaO

Vähemaktiivsete lihtainete puhul on reaktsioon aeglane ja ainet tuleb pidevalt kuumutada.   Ainete puhul, mis hapnikuga ei reageeri, kasutatakse oksiidide saamiseks kaudseid meetodeid.

           2Cu + O2→ 2CuO (kuumutamisel)

  1. Hüdroksiidide või karbonaatide lagundamine kuumutamisel. Aktiivsete metallide hüdroksiidid ja karbonaadid kuumutamisel ei lagune. Lagunemisreaktsioonid on enamasti endotermilised.

Cu(OH)2→ CuO+ H2O

CaCO3→ CaO+ CO2

 

Video. Oksiidide reageerimine veega, pH.

results loading