Rasvad

Rasvad on looduslikud süsinikuühendid, mis on väga energiarikkad. Elusorganismid kasutavad rasvasid energia talletamiseks.

Keemilise koostise poolest on rasvad glütserooli ning rasvhappe jääkide ühendid. Rasvhapped on pikkade süsinikuahelatega karboksüülhapped.

Rasva struktuur

Rasva struktuur

Looduslikud rasvad jagunevad kaheks: loomsed rasvad ja taimsed rasvad. Loomsetes rasvades on süsinikuahelates üksiksidemed ning nad on tahked. Taimsed rasvad on vedelad, kuna nende süsinikuahelates leidub kaksiksidemeid.

Taimses rasvas esinevad kaksiksidemed

Taimses rasvas esinevad kaksiksidemed

Taimseid rasvu saab muuta tahketeks kui neid vesinikuga redutseerida. Näiteks toodetakse taimsetest rasvadest margariini.

Seismisel ja kuumutamisel rasvad reageerivad õhuhapnikuga, mille tulemusena tekivad mürgised ühendid. Seda protsessi nimetatakse rääsumiseks.

Loe lisaks: Lipiidid

Sildid
results loading