RATSIONAALARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

Samamärgiliste arvude liitmisel summa leidmiseks liidetakse nende arvude absoluutväärtused ja tulemuse ette pannakse nende arvude ühine märk.

2

3

Erimärgiliste arvude liitmiseks tuleb suuremast absoluutväärtusest lahutada väiksema arvu absoluutväärtus ja tulemuse ette paneme suurema absoluutväärtusega arvu märgi.

4

NB! Positiivse arvu lahutamine tähendab sama, mis selle arvu vastandarvu (mis on negatiivne) liitmine.

5

NB! Negatiivse arvu lahutamine tähendab sama, mis selle arvu vastandarvu (mis on positiivne) liitmine.

6

Tehetes sulgude kaotamisel kasutatakse järgmisi märgireegleid. Kaks ühesugust märki annavad plussmärgi ja kaks erinevat märki miinusmärgi, ehk:

+ (+ a) = + a

– (- a) = + a

+ (- a) = – a

– (+ a) = – a

 

Tee tehteid harilike murdudega:

Kümnendmurdudega:

Leia tundmatu:

Vali õige märk:

Arvuta:

results loading