ROHKEM KUI KAHE ARVU LIITMINE

Kui tuleb kokku liita rohkem kui kaks arvu, siis kirjutame kõik liidetavad üksteise alla ja liidame. Et hinnata tulemuse tõepärasust, võib esmalt leida nende arvude ligikaudse summa.

tabel7

Liitmise teeb lihtsamaks, kui kasutada liitmise ühenduvusseadust ja vahetuvusseadust (eriti peastarvutamisel).

 

Näide: 123+ 34+ 17+ 16+24 = (123+17)+(34+16)+24=140+50+24=214

 

Video. Liitmine3:

Video. Liitmine4:

Harjutus. Kirjalik liitmine.

results loading