Soolad

Soolad on liitained, mis koosnevad metalli ioonist ning happeanioonist. Soolad on näiteks NaCl, CaCO3, Cu(NO3)2.

Paekivi koosneb peamiselt kaltsiumkarbonaadist

Paekivi koosneb peamiselt kaltsiumkarbonaadist

 

Soolade valemite koostamine

Soola valemi koostamine käib samal põhimõttel nagu oksiidide valemite koostamine

  • Metalli iooni laeng kirjutatakse happeaniooni indeksiks (kui happeanioon koosneb mitmest elemendist, kirjutatakse see sulgudesse) ning happeaniooni laengu arvuline väärtus kirjutatakse metalli iooni indeksiks.
  • Indeksit 1 ei kirjutata
  • Kui ioonide laengud on arvuliselt võrdsed, siis indekseid ei kirjutata.
  • Kui indekseid annab ühe ja sama arvuga läbi jagada, siis seda ka tehakse.

 

Mõned näited soola valemite koostamise kohta:

12

 

Soolade nimetuste koostamine

Soolade nimetamisel tuleb kõigepealt öelda metalli nimetus siis metalli o.a Rooma numbriga (kui on tegemist muutuva o.a-ga metalliga) ning seejärel happeaniooni nimetus.

 

Happeanioonide nimetused ning mõnede soolade nimetused:

13

 

Soolade omadused

Soolad on erineva värvusega tahked ained. Mõned soolad on vees hästi lahustuvad (NaCl), kuid samas on sooli, mis vees üldse ei lahustu (CaCO3).

Soolad võivad reageerida metallidega, tõrjudes vähemaktiivse metalli soola koostisest välja.

Metall + sool = uus sool + vähemaktiivne metall

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

Soola reageerimisel metalliga peab vaatama metallide pingerida. See metall, mis soolaga reageerib, peab olema aktiivsem kui metall, mis välja tõrjutakse. Antud näites on tsink aktiivsem kui vask, seega reaktsioon toimub. Kui vask reageeriks tsinksulfaadiga, siis reaktsiooni ei toimu.

 

Cu + ZnSO4 → reaktsiooni ei toimu

 

Samuti peab jälgima seda, et metall ei oleks liiga aktiivne – metall ei tohi reageerida veega (pingereas metallid kuni magneesiumini). Sellisel juhul ei reageeri metall mitte soolaga, vaid veega ning toimub teistsugune reaktsioon.

 

Soolad võivad reageerida ka leelistega, kui saadusena tekib vees lahustumatu alus.

Sool + leelis = uus sool + vees lahustumatu alus

CuSO4 + 2KOH = K2SO4 + Cu(OH)2

 

Soolade saamine

Soolade saamisvõimalusi on mitmeid, mõned neist on toodud allpool.

  • Hape   + alus  = sool + vesi

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O

  • Aluseline oksiid + happeline oksiid = sool + vesi

CaO + SO3 = CaSO4

  • Aluseline oksiid + hape = sool + vesi

Na2O + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O

  • Happeline oksiid + alus = sool + vesi

SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O

  • Metall + hape = sool + vesinik

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

  • Metall + sool = uus sool + vähemaktiivsem metall

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

 

 

results loading