Süsivesinikud

Süsivesinikud on ühendid, mis koosnevad ainult süsinikust ja vesinikust. Süsinike vahel võib esineda nii üksikside kui ka kordne side (kaksikside või kolmikside). Süsivesinike kirjapanekuks ei piisa ainult elementkoostise kirjutamisest, vaid kasutatakse struktuurvalemeid. Põhjus on selles, et ühele samale valemile võib vastata mitu erinevat struktuuri, seetõttu tulebki valemi kirjutamisel näidata, kuidas aatomid on omavahel seotud. Näiteks valemile C4H10 vastab kaks erinevat struktuuri.

32

Struktuurvalemite kirjutamiseks võib kasutada täielikku struktuurvalemit või lihtsustaud struktuurvalemit. Lihtsustatud struktuurvalemis ei ole vesiniku aatomid eraldi välja toodud, vaid need kirjutatakse süsiniku kõrvale.

33

 

Tuntumad süsivesinikud ning nende kasutusalad:

34

Nafta on oluline süsivesinik maal. Nafta kujutab endast erineva süsinikearvuga süsivesinike segu. Nafta on peamine lähteaine kütuste (bensiin, diisel, petrooleum, vedelgaas) valmistamisel. Naftast eraldatakse erinevaid aineid destilleerimise teel.

Nafta puurkaev Texases (USA)

Nafta puurkaev Texases (USA)

 

results loading