ÜKSLIIKMETE KORRUTAMINE. ÜKSLIIKMETE JAGAMINE. ÜKSLIIKMETE ASTENDAMINE

Üksliikmete korrutamisel korrutatakse eraldi arvkordajad ja muutujate astmed. Seejuures sama alusega astmete korrutamisel kehtib astmete korrutamise reegel: korrutise astendaja saamiseks tuleb astendajad liita:

59

Näide: 3x2y4 • 4x3y = 12x5y5

Üksliikmete jagamisel jagame samuti eraldi arvkordajad ja muutujate astmed:

60

Näide: 12x5y7:3x3y4= 4x2y3

Üksliikmete astendamisel astendatakse samuti eraldi arvkordajad ja muutujate astmed vastavalt korrutise astendamise reeglile:

64

Näide: (2x3)2= 22 • x6 =4x6

TEST:

Tehted üksliikmetega. Vali õige vastus.

 

Lisaks:

results loading