VEE KAREDUS

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi-ja magneesiumisoolad. Karedas vees seep ei vahuta, kuna seep reageerib soola ioonidega ja tekivad vees halvasti lahustuvad rasvhapete soolad. Kareda vee keetmisel keedunõu seintele ja põhja katlakivi kiht, mis halvendab soojusjuhtivust ja tekitab ummistusi.

Katlakivi tekib vees lahustunud  Ca(HCO3)2  ja Mg(HCO)3tõttu. Kuumutamisel need lagunevad ja moodustuvad vees mittelahutuvad soolad CaCO3 ja MgCO)3. Rauaühendite tõttu on katlakivi pruunikas.

Ca(HCO3)2  →CaCO3 +CO2+  H2O

Vee pehmendamine on vee kareduse vähendamine läbi kaltsiumi-ja magneesiumisoolade   vähendamise vees. Vett saab pehmendada keetmise teel. Tööstuses kasutatakse vee destilleerimist ja sadestamist, mille puhul lisatakse veele pehmendajaid, mis sadestavad kaltsiumi-ja magneesiumisoolad. Tänapäeval on levinuim viis vee pehmendamiseks ioniitide kasutamine. Ioniidid ehk ioonvahetajad on teralised tahked ained vees lahustumatud ained, mis võivad vahetada enda ioone lahuses olevate ioonide vastu. Kationiitideks nimetatakse ioniite, mis vahetavad katioone ja anioniitideks anioone vahetavaid ioniite.

 

Simulatsioon. Vee karedus.

results loading