Ia rühma metallid – leelismetallid.

Kõige aktiivsemad metallid, reageerivad enamuse mittemetallidega. Oks.aste alati +I

Anorgaaniline keemia24

Aktiivsete mittemetallide ühendid on vees püsivad , sulfiidid hüdrolüüsuvad (nõrga happe soolad) andes aluselise keskkonna

Anorgaaniline keemia25

Nitriidid, hüdriidid, fosfiidid ja karbiidid lagunevad vee toimel täielikult

Anorgaaniline keemia26

Hapnikuga reageerimisel tekivad mitmesugused peroksiidsed ühendid. Põlemisel hapniku liias tekivad põhiliselt

Anorgaaniline keemia27

Oksiide võib saada metalli ja peroksiidi kuumutamisel

Anorgaaniline keemia28

Peroksiidsed ühendid eraldavad kergesti (mono)hapniku ja on seetõttu tugevad oksüdeerijad.

Anorgaaniline keemia29

Na2O2 & KO2 segu kasutatakse õhu regenereerimiseks allveelaevades ja kosmoselaevades. Kui võtta ainult üks aine, hakkaks rõhk süsteemis muutuma. Leiame sobiva segu koostise

Olgu meil 1 mol Na2O2 – leiame , mitu mooli peab siis segus olema KO2 – e. Rõhk ei muutu, kui vasakul ja paremal pool on sama palju gaasi moolides või ruumalaühikutes

Anorgaaniline keemia30

Pingereas paiknevad alguses seega
– Reageerivad nad veega andes leelise Anorgaaniline keemia31Liitium reageerib rahulikult , naatrium tavaliselt ei sütti, kaalium süttib ja põleb lilla leegiga.

– Reageerivad hapetega tõrjudes välja vesiniku Anorgaaniline keemia31

Soolalahusest ei tõrju välja metalli vaid vesiniku Anorgaaniline keemia32

– Leelistega ei reageeri

 

Tähtsamad ühendid

Hüdroksiidid. Valged, vees hästilahustuvad tahked ained. Tugevad alused (leelised) Saadakse enamasti kloriidi vesilahuse elektrolüüsil. Vanasti saadi soodast.

Anorgaaniline keemia33

Karbonaadid. On vees lahustuvad. Ebareeglipäraselt lahustuvad vesinikkarbonaadid halvemini, kui karbonaadid. Sellel põhineb sooda tootmine Solvy meetodil

Anorgaaniline keemia34

Naatriumvesinikkarbonaati kutsutakse söögisoodaks ja kasutatakse kergitusainena. Naatriumkarbonaati kutsutakes soodaks ja ta võib esineda veevabalt või kristallhüdraadina

Anorgaaniline keemia35

Kaaliumkarbonaadil (potas) pole kristallhüdraat tuntud. Nagu kõik karbonaadid, lagunevad nad hapete toimel

Anorgaaniline keemia36

Nitraadid lagunevad nitriti tekkega.

Anorgaaniline keemia37

kaaliumnitraat ( salpeeter) kuulub püssirohu koostisse (+puusüsi ja väävel). Naatriumnitraat on sisuliselt ainus lämmastiku mineraal ( Chile salpeeter)

Kaaliumpermanganaat KMnO4 lillad,halvasti lahustuvad kristallid.Kasutatakse laboris tugeva oksüdeerijana ja kodus desinfitseeriva vahendina ( õrnroosa lahusega loputatakse haavu ja pestakse vastsündinuid. Plahvatusohtlik.

Kaaliumkloraat (Berthollet`sool) KClO3 Tugev oksüdeerija , kasutatakse tikutõõstuses ja pürotehnikas. Annab mitmeid plahvatavaid segusid ja on seega ohtlik. Teda ei tohi uhmris peenestada. Segu punase fosforiga plahvatab kergest puudutusest

Anorgaaniline keemia38

Laboris kasutatakse teda hapniku saamiseks, lisatakse pisut MnO2 ja kuumutatakse

Anorgaaniline keemia39

Kui mangaandioksiidi mitte lisada, siis hapnikku ei saa

Anorgaaniline keemia40

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.