Iooniline side

Aatomitest tekivad ioonid siis, kui aatom liidab või loovutab elektrone. Kui aatom loovutab elektrone, tekib temast positiivse laenguga ioon – katioon. Kui aatom liidab elektrone, tekib temast negatiivse laenguga ioon – anioon.

Iooniline side on ioonide vaheline keemiline side elektrostaatilise tõmbejõu mõjul. Ioonilise sideme korral on üks aatom oma elektroni loovutanud täielikult teisele aatomile ning seetõttu on mõlemad aatomid saanud väliskihiti kaheksa elektroni. Iooniline side tekib aktiivse metalli ja mittemetalli vahel. Näiteks esineb iooniline side naatriumkloriidis (NaCl).

Naatrium loovutab oma elektroni kloorile ja tekivad ioonid

Naatrium loovutab oma elektroni kloorile ja tekivad ioonid

Ioonilistes ainetes on üks ioon alati ümbritsetud mitme teise vastaslaenguga iooniga ning tavalistes tingimustes on nad tahked kristalsed ained. See, mitu vastaslaenguga iooni iga osakest ümbritseb sõltub iooni suurusest ja laengust. Näiteks naatriumkloriidis on iga ioon (nii katioon, kui anioon) ümbritsetud kuue vastasmärgilise iooniga.

Naatriumkloriidi ioonvõre

Naatriumkloriidi ioonvõre

Ioonilised ühendid on enamasti suhteliselt kõrge sulamistemperatuuriga ained, mis lahustuvad hästi polaarsetes lahustites, näiteks vees. Sulatatud olekutes ning vesilahustes juhivad ioonilised ühendid elektrivoolu.

 

VIDEOD:

Iooniline side (ing)

Ioonvõre (ing)

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.