KAHEKOHALISTE ARVUDE KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE

  • Kirjalik liitmine üleminekuta:

19

Liidame paremalt vasakule, ülemisele liidame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla. Ehk 5+1=6

2+6=8

  • Kirjalik lahutamine üleminekuta:

20

Lahutame paremalt vasakule, ülemisest lahutame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla. Ehk 7-3=4

6-4=2

  • Kirjalik liitmine üleminekuga:

21

Liidame paremalt vasakule, ülemisele liidame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla. Ehk 9+5= 14, millest üheline 4 kirjutatakse alla ja kümneline 1 kirjutatakse järgmise tulba peale.

Seejärel liidetakse 1+5+3 =9 ja vastus kirjutatakse tulba alla.

Kuna järgmises tulbas olevale arvule 3 midagi juurde liita ei ole, siis kirjutame selle alla.

Sellist liitmist nimetatakse üleminekuga liitmiseks.

  • Kahekohaliste arvude kirjalik lahutamine üleminekuga.

22

Lahutame paremalt vasakule, ülemisest lahutame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla. Ehk 6-7 arvutada ei saa: selleks laename kõrvalt tulbast 10. Siis

(10+6)-7=9

Kuna kõrvalt tulbast võtsime viiest ühe (kümnelise) ära, jääb meile 4-2=2.

Lõpuks 7-3=4

Sellist laenamisega lahutamist nimetatakse üleminekuga lahutamiseks.

 

HARJUTUSED:

  1. Harjutus 1
  2. Harjutus 2
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.