KAOTUSE PÕHJUSED JA TAGAJÄRJED

Eestlaste kaotuse olulisemaks põhjuseks oli Lääne-Euroopa kõrgem arengutase. Eesti ühiskonnas puudus keskvõim, mis oleks suutnud kogu maa vaenlase vastu ühendada. Mahajäämus oli ka sõjalisel tasandil, sest ühiskond polnud piisavalt rikas, et üleval pidada  ning relvastada sõjamehi. Samuti oli üheks põhjuseks see, et eestlastel tuli võidelda kogu Lääne-Euroopa ning paavstivõimu vastu ja vaenlasteks osutusid ka Eesti lähinaabrid.

 

Tagajärjed olid eestlastele rasked:

– maa oli laastatud

– hukkunuid oli palju

– kaotati võimalus ise oma saatusele kaasa rääkida

– valitsejateks said võõrad

– osade sulandumine võõraste hulka ja osade langemine talupoja tasemele takistas eestlaste kultuurilist arengut ja eneseteostust

Kuid oli ka positiivseid tagajärgi:

+ Eestist sai osa kristlikust Euroopast

+ tehnilised uuendused ja kõrgem arengutase, sisenemine Euroopa kultuurimaailma

+ eestlased kui katoliiklased said kohustuste kõrvale endale ka õigusi

Eesti pärast muistset vabadusvõitlust.

Eesti pärast muistset vabadusvõitlust.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.