LAHUSE PROTSENDILINE KOOSTIS

Seda, kui palju ainet lahuses on näitab lahuse protsendiline koostis. Lahustunud aine protsent näitab, mitu grammi ainet on 100 grammis lahuses.

28

Lahuse mass on lahustunud aine massi ja vee (lahusti) massi summa.

Lahuse mass = aine mass + vee (lahusti) mass

Lahuste ülesannete lahendamisel võib kasutada lahuse protsendilisuse valemit (valem 1), kuid mõistlik on protsentülesandeid lahendada vastavustega (ristkorrutis).

29

või

30

Ülesande tekstis on alati antud kolme suuruse väärtused ning siis saab kergesti leida neljanda.

Arvutusülesande näide 1:
Mitmeprotsendiline lahus saadakse, kui 250 grammis vees lahustatakse 10 grammi soola?

Lahendus:
Kasutades valemit 31 saame:

32

Tähele peab panema seda, et antud on vee mass ja aine mass ning lahuse mass on seega nende summa: 250g + 10g = 260 grammi.

Lahendades selle ülesande vastavusega saame:

33

Vastus: Saadud lahus on 38,5%-line.

Arvutusülesande näide 2:
Kui palju 16%-list suhkrulahust saab valmistada 500 grammist suhkrust?

Lahendus:
Lahendades ülesande vastavusega saame:

34

Vastus: 500 grammist suhkrust saab valmistada 3,125 kg 16% suhkrulahust.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.