Keemiline side

Keemiline side on aineosakeste  (aatomid, ioonid) vastastikmõju, mille tulemusena tekivad uued osakesed – ioonid, molekulid või kristallid. Aatomid moodustavad keemilist sidet, kuna uued tekkinud osakesed on energia seisukohalt püsivamad – keemilise sideme tekkimisel alati eraldub energiat. Keemilise sideme tekkimine kahe aatomi vahel on alati seotud elektronidega.

Keemiline side tekib, kuna kõik aatomid püüavad saavutada väärisgaasidega sarnast elektronkatte ehitust (soovivad saada väliskihile kaheksat elektroni – väliskiht on täielikult elektronidega täidetud).

Näiteks vesiniku aatom püüab saada heeliumi aatomiga sarnast elektronkatte ehitust. Kuna vesiniku aatomil on üks elektron, kuid heeliumi aatomis on väliskihis kaks elektroni, siis kahe vesiniku aatomi üksikud elektronid ühinevad ning tekib ühine elektronpaar, mida mõlemad vesiniku aatomid omavahel jagavad – tekkinud elektronpaar ongi keemiline side kahe vesiniku aatomi vahel.

Vesiniku aatomite vahele moodustub ühine elektronpaar – tekib keemiline side

Vesiniku aatomite vahele moodustub ühine elektronpaar – tekib keemiline side

Aatomite vahelisi keemilisi sidemeid saab üldiselt jaotada neljaks: kovalentne side, iooniline side ning metalliline side.

 

VIDEOD:

Molekulidevahelised jõud (ing)

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.