KOLMNURK. KOLMNURGA ÜMBERMÕÕT

Kolmnurk on kolme tipuga tasandiline hulknurk. Kolmnurga tippusid ühendavad sirglõigud, mida nimetatakse tema külgedeks ning neid tähistatakse tavaliselt tähtedega a, b ja c (või ka kahe suurtähega AB, BC ja AC). Igast kolmest tipust moodustavad kaks sirglõiku nurga. Kolmnurga kõigi kolme nurga summa on alati 180°. Kolmnurga kahe suvalise külje pikkuste summa on alati suurem kolmanda külje pikkusest.

Kolmnurkade liigitamine külgede pikkuse järgi:

60

61

62

 

HARJUTUS:

  1. Geomeetrilised kujundid
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.