Leelismetallid

Leelismetallid on IA rühma metallid. Nimetus tuleneb sellest, et veega reageerides moodustavad nad leeliseid (vees lahustuvaid aluseid). Leelismetallid on väga aktiivsed metallid. Kuna metallilised omadused suurenevad rühmas ülevalt alla liikudes, siis on kõige aktiivsem metall frantsium. Kuna frantsiumil puuduvad stabiilsed isotoobid ning lihtainena teda praktiliselt ei esine, siis lihtainena võime lugeda kõige aktiivsemaks metalliks tseesiumi.

Looduses leidub leelismetalle ühenditena, kuna lihtainena on nad väga aktiivsed. Kõige tuntum leelismetalliühend on naatriumkloriid ehk keedusool.

Naatriumkloriidi kristallis on naatrium- ja kloriidiioonid vaheldumisi

Naatriumkloriidi kristallis on naatrium- ja kloriidiioonid vaheldumisi

Füüsikalised omadused

26

Keemilised omadused

Leelismetallid on väga aktiivsed metallid. Nad reageerivad juba toatemperatuuril halogeniididega ja väävliga. Vesinikuga toimub reaktsioon kuumutamisel ning tekivad hüdriidid – ühendid, kus vesiniku oksüdatsiooniaste on -1. Veega reageerivad leelismetallid väga aktiivselt ning reaktsiooni käigus tekib leelis ja eraldub vesinik.

2Na + Cl2 = 2NaCl       –           kloriidi teke

2K + S = K2S                 –           sulfiidi teke

2Li + H2 = 2LiH                       –          hüdriidi teke

Kuna leelismetallid reageerivad ka hapnikuga, siis hoitakse neid metalle õlis, kuna õhu käes seistes reageerivad nad õhuhapnikuga. Hapnikuga reageerides tekib oksiid ainult liitiumi puhul, teiste leelismetallidega tekivad peroksiidid või hüperoksiidid.

4Li + O2 = 2Li2O – tekib oksiid

2Na + O2 = Na2O2 – tekib peroksiid

K + O2 = KO2 – tekib hüperoksiid

Naatriumit tuleb hoida õlis, kuna õhu käes seistes reageerib ta hapnikuga

Naatriumit tuleb hoida õlis, kuna õhu käes seistes reageerib ta hapnikuga

Sooladega reageerides leelismetallid teist metalli tema lahusest välja ei tõrju. Põhjus seisneb selles, et leelismetallid on väga aktiivsed ning kõigepealt reageerivad nad veega ning seejärel reageerib tekkinud leelis soolaga. Näiteks toimuvad naatriumi ja vasksulfaadi lahuse vahel järgmised reaktsioonid

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4

Tuntumad ühendid

Naatriumkloriid ehk keedusool (NaCl). Üks tuntumaid leelismetallide ühendeid, mida kasutatakse toiduvalmistamisel ning samuti meditsiinis füsioloogilise lahuse valmistamiseks. Tööstuses on naatriumkloriid naatriumi ja kloori tootmise lähteaineks.

Naatriumkloriidi kristall

Naatriumkloriidi kristall

Naatriumhüdroksiid ehk seebikivi (NaOH). Üks peamisi leeliseid, mida kasutatakse paljudes puhastusainetes ning keemiatööstuses.

Kaaliumkloriid (KCl) on üks tähtsamaid kaaliumiühendeid. Põllumajanduses kasutatakse seda kaaliumiväetisena. Keemiatööstuses on kaaliumkloriid väga tähtsaks lähteaineks teiste kaaliumiühendite tootmisel.

Naatriumvesinikkarbonaat ehk söögisooda (NaHCO3) leiab kasutust toiduainetööstuses kergitusainena kuna hapetega reageerides tekib gaasiline CO2.

Söögisoodat kasutatakse toiduainetööstuses kergitusainena

Söögisoodat kasutatakse toiduainetööstuses kergitusainena

Naatriumkarbonaat ehk pesusooda (Na2CO3) on kasutusel puhastusvahendites. Kasutatakse ka klaasi ja paberitööstuses.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.