Liht- ja liitained

Ained võivad koosneda ühe või erineva elemendi aatomitest. Ühe ja sama elemendi aatomi(te)st koosnevaid aineid nimetatakse lihtaineteks – näiteks hapnik (O2), lämmastik (N2), vask (Cu). Omaduste järgi saab lihtaineid liigitada metallideks ja mittemetallideks.

Puhas hapnik on vedelas olekus sinine

Puhas hapnik on vedelas olekus sinine

Liitained on ained, mis koosnevad mitme elemendi aatomitest. Näiteks on liitained vesi (H2O) – koosneb kahest vesiniku ja ühest hapniku aatomist, süsihappegaas (CO2), keedusool (NaCl) – koosneb naatriumi ioonidest ja kloori ioonidest. Liitaineid on väga palju, enamus looduses esinevatest ainetest on liitained.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.