DIAGRAMM

1. klass > Matemaatika > Õppeaasta

DIAGRAMM ON ARVJOONIS, MILLEL KUJUTATAKSE ARVE KUJUNDITE ABIL.

KUJUNDITEKS VÕIVAD OLLA LÕIGUD, TULBAD, RINGI SEKTORID JA MUUD.

44

DIAGRAMMI LUUES TUGINEME ARVUDELE.

NÄITEKS:

LAPSED KORJASID KÄBISID. MALLE KORJAS 8, JÜRI KORJAS 9, MATI KORJAS 5 JA MIIA 4 KÄBI.

DIAGRAMMINA NÄEB SEE VÄLJA NII:

45