HAPETE SAAMINE

9. klass > Keemia > 1. poolaasta

Hapnikku mittesisaldavaid happeid saadakse vastavate gaasiliste vesinikühendite lahustumisel vees.

Näiteks gaasilise vesinikkloriidi lahustumisel vees tekib vesinikkloriidhape ja ta esinev vaid vesilahusena.

Hapnikhappeid saadakse happelise oksiidi reageerimisel veega.

P4 O10+  6H2O→4 4H3PO4

Nõrkasid happeid saadakse soola ja tugeva happe vahelisel reaktsioonil.

 

Video. Koduses majapidamises leiduvate hapete ja aluste pH.

youtube_video

 

Mäng kordamiseks aineklasside kohta