JAGATISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES

7. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Selleks, et leida, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, tuleb esimene arv jagada teisega ning saadud jagatis korrutada 100 protsendiga.

N. Leia, mitu protsenti moodustab 5 arvust 25.

65

Vastus: arv 5 moodustab 25-st 20%.