KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA

4. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Peast arvutamisel kahekohalise arvuga asendan teise teguri järkarvu summana.
18 x 31=18 x (30+1)=18 x 30+18 x 1= 540+18= 558
Enne võib muuta tegurite järjestust.

Kirjaliku korrutamise puhul tuleb korrutatavad arvud kirjutada üksteise alla ning seejärel korrutada kõik ülemise arvu numbrid alumise arvu numbritega alustades väikseimatest ühikutest.

48