NEUTRALISATSIOONIREAKTSIOON

9. klass > Keemia > 1. poolaasta

Happe ja aluse vaheline reaktsioon, kus omavahel reageerivad happe vesinikioonid ja aluse hüdroksiidioonid moodustades väga püsivad vee molekulid. Happe anioonid ja aluse katioonid reaktsioonist osa ei võta ja jäävad ioonidena lahusesse.

HCl + NaOH→NaCl+ H2O

Na+ + OH- + H+ + Cl- → Na+  + Cl- +  H2O

Neutralisatsioonireaktsiooniks võib nimetada ka reaktsiooni, kus happe või aluse asemel reageerib vastav happeline või aluseline oksiid.

2HCl + CaO →CaCl2+ H2O

Neutralisatsioonireaktsiooni käigus muutub lahuse pH. Happelise lahuse pH on väiksem kui 7, aluselisel suurem kui 7 ja neutraalne ph on 7. Mida happelisem on lahus, seda rohkem sisaldab ta vesinikioone ja mida aluselisem, seda väiksem on vesinikioonide sisaldus ning suurem hürdoksiidioonide sisaldus.Neutraalses lahuses on vesinik-ja hüdroksiidioone väga vähe ja võrdsel hulgal.

 

Video. Neutralisatsioonireaktsioon.

youtube_video