Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ja looduses

Looduses leidub metalle mineraalide koostis, kuid ka lihtainena. Lihtainena leidub peamiselt väärismetalle – kuld ja hõbe. Kõige levinum metall looduses on alumiinium, talle järgnevad raud, kaltsium ja naatrium. Väga vähe leidub maakoores kulda, hõbedat ja vaske. Osasid metalle leidub küll maakoores suhteliselt palju, kuid nende kaevandamine on raskendatud, kuna need metallid esinevad paljude mineraalide koostises ning on looduses hajutatuna – üheks selliseks metalliks on germaanium.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.