Molaarne kontsentratsioon

Molaarne kontsentratsioon (tähis – c) näitab seda, mitu mooli ainet on ühes ruumalaühikus lahuses. Enamasti kasutatakse ruumalaühikuna liitrit ning molaarse kontsentratsiooni ühik on mol/dm3, mida lühendatult tähistatakse M tähega –42

Molaarset kontsentratsiooni saab arvutada valemiga:

43

44

Molaarset kontsentratsiooni kasutatakse lahuse kontsentratsiooni väljendamiseks seetõttu, et lahuste ruumala on kerge mõõta ning siis saab kiiresti leida ka selle, kui palju ainet lahuses on.

Arvutusülesande näide 1: Mitme molaarne lahus saadakse kui 10 grammist naatriumhüdroksiidist valmistatakse täpselt pool liitrit lahust?

Lahendus:

Leiame naatriumhüdroksiidi moolid

45

Teades aine moole ja lahuse ruumala, saame leida lahuse molaarse kontsentratsiooni

46

Vastus: Saadud lahus on 0,5M.

 

Arvutusülesande näide 2: Mitu mooli ainet on 250 ml 0,04M lahuses?

Lahendus: Teades lahuse ruumala ning lahuse molaarset kontsentratsiooni on kerge leida aine moole

47

Vastus: 250ml 0,04M lahuses on 0,01 mooli ainet.

 

VIDEOD:

Arvutused reaktsioonivõrrandi põhjal (ing)

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.