Normaaljaotus

Normaaljaotuseks (ka Gaussi jaotuseks) nimetatakse matemaatikas pideva juhusliku suuruse X jaotust, mida iseloomustab tihedusfunktsioon

Normaaljaotus1

kus Normaaljaotus2 on keskväärtus, mis iseloomustab jaotuse paiknemist reaalsirgel ja

Normaaljaotus3 on standardhälve, mis iseloomustab jaotuse laiust.

 

Normaaljaotus

 

Normaaljaotus4

 

Graafiline esitus

 

Normaaljaotus5

 

Millal tekib normaaljaotus?

 

Normaaljaotus6

 

Normeeritud normaaljaotus

 

Normaaljaotus7

 

Graafiku kuju sõltuvus standardhälbest

 

Normaaljaotus8

 

Erikujulised graafikud

 

Normaaljaotus9

 

Normaaljaotuse jaotusest

 

Normaaljaotus11

 

Allikas: Normaaljaotus

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.