POSITIIVSED JA NEGATIIVSED ARVUD

Arve, mille ees on miinusmärk, nimetatakse negatiivseteks arvudeks.

Arve, mille ees on plussmärk, nimetatakse positiivseteks arvudeks.

Tavaliselt plussmärki arvu ette ei kirjutata.

Arv null ei kuulu positiivsete ega negatiivsete arvude hulka.

Negatiivsed arvud on nullist väiksemad arvud. Positiivsete ja negatiivsete arvude abil saab eristada soojakraade külmakraadidest, kus arv null näitab vee külmumistemperatuuri. Et eristada soojakraadi külmakraadidest, on võetud kasutusele soojakraadide puhul + ja külmakraadide puhul – märk.
Positiivseid ja negatiivseid arve kasutatakse ka kõrguste mõõtmisel, kus merepinna kõrgus märgitakse arvuga null (nulltase). Kui koht on merepinnast kõrgemal, väljendatakse seda suurust positiivse arvuga, kui madalamal, siis negatiivse arvuga.
Ka kasutatakse neid arve suuruste muutumiste väljendamisel. Näiteks kui pangas olev raha suurenes 100 € võrra, siis võime kirjutada +100 €, kui väheneb 100 € võrra, võime kirjutada -100 €.

Ülesandeid temperatuuri kohta

Veetaseme kohta

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.