PUHTAD AINED JA SEGUD

Puhtad ained koosnevad ühe ja sama aine osakestest. Puhtad ained on näiteks keedusool, suhkur, destilleeritud vesi.

Segud saadakse mitme aine segamisel ning seetõttu koosnevad erinevatest aineosakestest. Segud võivad olla ühtlased või ebaühtlased. Ühtlastes segudes on aineosakesed jaotunud ühtlaselt (näiteks kraanivesi, õhk). Ebaühtlased segud on näiteks liiva ja soola segu, piim. Nendes on aineosakesed jaotunud ebaühtlaselt.

1

Puhaste ainete ja segude võrdlus:

Omadus

Puhas aine

Ainete segu

Koostis

Ainult ühe aine osakesed

Kahe või mitme aine osakesed

Omadused

Kindlad omadused. Suhteliselt püsivad

Sõltuvad koostisainete omadustest ning vahekorrast

Lahutamine koostisosadeks

Ei ole võimalik lahutada (koosneb ainult ühe aine osakestest)

On võimalik lahutada koostisosadeks

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.