RAHAÜHIKUD

Raha on seaduslik maksevahend, millega saab tasuda kaupade ja teenuste eest.
Rahaühik on mingis riigis kehtiva raha põhiühik, mis jaguneb väiksemateks ühikuteks. Eestis on alates 2011.a. rahaühikuks euro, mis jaguneb 100 sendiks. Euro (lühend EUR, tähis € ) on Euroopa ühtsesse valuutasüsteemi kuuluvate riikide ühisvaluuta.

38

39

 

MÄNGUD:

See artikkel on retsenseerimata.