Redoksreaktsioonide tasakaalustamine

Redoksreaktsiooni käigus muutub mõne elemendi oks.aste. Tasakaalustamine põhineb
laengu jäävuse seadusel, st.liidetud ja loovutatud elektronide arvud peavad olema võrdsed.
Tasakaalustame etapphaaval järgmise redoksvõrrandi:

Anorgaaniline keemia2

Anorgaaniline keemia3

– Põhimõtteliselt on ükskõik, kas alustada taskaalustamist vasakult või paremalt.
Mugavam on alustada sealt, kus mingi element on erineva oks.astmega ühendite
koostises.
– Kui elemendi aatomeid on mitu, tuleb seda loomulikult üleminevate elektronide
arvu leidmisel arvestada

Anorgaaniline keemia4

*Alustame paremalt, sest seal on lämmastik kahes erinevas oks.astmes. Üleminevate
elektronide arvu leidmisel arvestame ka seda, et N2O molekulis on kaks N aatomit ja
2 aatomi oks.astme muutmiseks viiest – üheni on vaja on (5-1)*2 elektroni

Anorgaaniline keemia5

*Leiame põhikoefitsendid

Anorgaaniline keemia6

*Alustame tasakaalustamist nendest elementidest, mis muudavad oks.astet ( Al , N)

Anorgaaniline keemia7

*Lõpetame tasakaalustamise

Anorgaaniline keemia8

*Kontrollime hapniku järgi

Anorgaaniline keemia9

 

Olulisemad oksüdeerijad

See artikkel on retsenseerimata.