RINGJOON JA SELLE PIKKUS

Juba kauges minevikus märkasid teadlased, et iga ringjoone pikkus on kindel arv kordi pikem selle diameetrist. Seda arvu tähistati kreeka väiketähega π (loe: pii).

Arv π on lõpmatu mitteperioodiline kümnendmurd, mille mõned esimesed kohad on sellised:

π = 3,14159265358973238462643383…

Ülesannete lahendamisel kasutame selle ligikaudset väärtust: π≈3,14.

Arvu π abil saame ringjoone pikkuse ehk ringi ümbermõõdu arvutamise valemi:

118

Et ringjoone diameeter on raadiusest kaks korda pikem, võime valemile anda ka sellise kuju:

119

N: Arvutame ringjoone pikkuse, kui ringi raadius on 5 cm.

C ≈ 2 • 3,14 • 5 = 31,4 (cm)

Vastus. Ringjoone pikkus on 31,4 cm.

 

Arvu π saamine

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.