SOOJUSEFEKT

Hüdraatumine on eksodermiline protsess ehk siis protsess, millega kaasneb soojuse eraldumine.Tahke aine lahustumisel vees kaasneb ka soojuse neeldumine (endotermiline protsess), kuna kristallides olevate sidemete lõhkumiseks kulub energiat. Kui hüdraatumisel eraldub rohkem soojust, kui neeldub sidemete lõhkumisel, on lahustumine eksotermiline ja lahuse temperatuur kasvab (näiteks hapete ja aluste lahustumisel vees). Vedelike ja gaaside lahustmine vees on enamasti eksotermiline, sest sidemed neis on nõrgad või puuduvad ja seega kulub nende lõhkumiseks vähe energiat.

Kui soojuse neeldumine on suurem kui eraldumine, siis on lahustumine endotermiline ja lahuse temperatuur langeb. Endotermiline võib olla tahkete ainete lahustumine, sest tahkes aines on osakesed tugevamini seotud ja nendevaheliste sidemete lõhkumiseks kulub rohkem energiat kui nõrkade sidemete lõhkumiseks.

 

Videokatse. Endotermiline reaktsioon.

Videokatse. Eksotermiline reaktsioon. 

See artikkel on retsenseerimata.