ÜHTLASE LIIKUMISE GRAAFIK

Liikumist nimetatakse ühtlaseks, kui see toimub muutumatu kiirusega – ühes ja samas ajaühikus läbitakse võrdse pikkusega teeosad. Graafiliseks kujutamiseks kasutame koordinaattasandi I veerandit. Graafik näitab, kuidas üks suurus muutub sõltuvalt teisest suurusest.

Näide 1. Joonisel on toodud lennuki, auto ja jalgratturi liikumisgraafik. Leia nende sõiduvahendite kiirused.

Kiiruse valem on

Jooniselt näen, et jalgrattur läbis 60 min = 1 tunniga 30 km. Tema kiirus on:

Auto läbis 1 tunniga 90 km. Tema kiirus on:

Lennuk läbis

Tema kiirus on:

Vastus: lennuki kiirus on 540 km/h, autol 90 km/h ja jalgratturi kiirus oli 30 km/h.

 

TEST:

Kas tead neid kiirusi?

Lahenda ülesanne

See artikkel on retsenseerimata.