VANA-LIIVIMAA LINNADE VÄLISILME

Linnad olid olulised kultuurikeskused. Suuremad linnad rajasid enda ümber kivist ringmüüri, väiksemad piirdusid muldvallide ja puidust piiretega. Vallide ümber kaevati vallikraavid ja rajati ka muldkindlustusi. Kõige vägevamalt kindlustatud oli Tallinn oma pika ja kõrge torniderohke müüriga. Tallinna linnamüüris asus ka Baltimaade tugevaim suurtükitorn Kiek in de Kök. Tugevalt olid kindlustatud ka Tartu, Narva, Viljandi ja Pärnu. Kõik elanikud ei mahtunud linnamüüride vahele ja seetõttu tekkisid müüride ette vaeste eeslinnad ehk agulid, kus olid ka kõrtsid, töökojad, võllas, nakkushaiguste hospidalid ja seegid. Linnas aga asusid uhked kodanikumajad, raekoda ja kirikud.

Video. Keskaegne linnakultuur.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.