AATOMI ELEKTRONSKEEM

Elektronskeem on üks lihtsamaid võimalusi kirjeldamaks aatomi ehitust. Elektronskeemiga kirjeldatakse ära aatomi tuumalaeng ja see, kuidas elektronid paiknevad elektronkihtidel.

Näiteks kaltsiumi elektronskeemi saame kirja panna järgmiselt:

Ca +20| 2)8)8)2)

Aatomi elektronskeemi kirjutamiseks on mõistlik lähtuda allolevatest punktidest:
1. Leidke perioodilisustabelist elemendi järjenumber, mis annab prootonite ja elektronide arvu. Näide: kaltsiumi järjenumber on 20.
2. Perioodi number, milles element asub, annab elektronkihtide arvu. Elektronkihte tähistatakse kaarekestega. Elektronskeem algab algi elemendi sümboli ja tuumalaneu märkimisega. Näide: Kaltsium asub neljandas perioodis.

Ca +20| ) ) ) )

3. Elektronide märkimist elektronkihtidele alustame alati esimestest elektronkihtidest. Esimesele elektronkihile mahub 2 elektroni (vt tabel allpool). Teisele elektronkihile maksimaalselt 8 elektroni (Kui teine kiht on väliskiht, siis on seal enamasti vähem kui 8 elektroni). Näide: Kaltsiumi puhul saame kirja panna järgmiselt

Ca +20| 2 ) 8 ) ? ) ? )

4. Välimise kihi elektronide arvu näitab ära rühma number (A rühmades). Seega saame kirjutada ära ka väliskihil olevate elektronide arvu. Näide: Kaltsium asub II A rühmas, seega on tema väliskihil 2 elektroni.

Ca +20| 2 ) 8 ) ? ) 2 )

5. Puuduolevad elektronkihid täidame nii, et kõigi elektronide arv kokku oleks sama, mis tuumalaeng. Paigutades väiksematele elektronkihtidele maksimaalse arvu elektrone. Näide: Kaltsiumil on seega kolmandas elektronkihis 20 – (2+8+2) = 8 elektroni

Ca +20| 2 ) 8 ) 8 ) 2 )

Elektronide paiknemine elektronkihtidel:

44

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.