ARVUDE VÕRDLEMINE

Kahest arvust on väiksem see, mille kujutis arvteljel asub teise arvu kujutisest vasakul, st negatiivses suunas.

Näiteks arv -2 on väiksem kui 1, sest -2 asub arvust 1 vasakul. Arv -1 on suurem kui arv -3, sest arv -3 asub arvteljel arvust -1 vasakul pool.

Sellest järeldub:

  • iga negatiivne arv on väiksem nullist ja igast positiivsest arvust
  • kahest negatiivsest arvust on väiksem see, mille kujutis arvteljel asub teise arvu kujutisest vasakul.

Järjesta arvud alates väiksemast

Ülesanded positiivsete ja negatiivsete arvude ja temperatuuri kohta

Järjesta arvud

Võrdle arve

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.