Asendusvõte

Asendusvõtet nimetatakse ka muutujavahetuse võtteks. Sageli lihtsustub integreerimine, kui integreerimismuutuja asendada sobiva funktsiooniga või kui integreeritav avaldis või osa temast asendada uue muutujaga. Asendada tuleb ka esialgse integreerimismuutuja diferentsiaal (tavaliselt dx), et oleks võimalik integreerida uue muutuja järgi. Lõppvastus esitatakse esialgse integreerimismuutuja funktsioonina. Selleks asendatakse saadud tulemuses uus integreerimismuutuja esialgsega.

 

Näited:

Asendusvõte

asendusvõte1

asendusvõte3

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.