HARILIK MURD ARVKIIREL

Nagu naturaalarve ja kümnendmurde, saab ka harilikke murde kujutada arvkiirel. Näiteks murru 9kujutamiseks jagame arvkiirel ühiklõigu 8 võrdseks osaks. Seejärel paigutame kiire alguspunktist kiirele järjestikku 5 sellist osa.

11

Murru 10kujutamiseks pikendame arvkiirt ja lisame ühe võrdse osa juurde.

12

 

HARJUTUSED:

  1. Harjutus 1
  2. Harjutus 2
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.