1583–1629. Rootsi, Poola ja Taani võimu all

Rootsi, Poola ja Taani võimu all

1583 Tartus avati jesuiitidele gümnaasiumi tasemega kolleegium.
1584 Valga sai linna õigused.
1585 Pljussa vaherahu pikendati 1590. a-ni.
1590–95 Vene-Rootsi sõda.
1591 Katk Eestis.
1595, 5. mai Täyssinä rahu; Rootsi loovutas Ingerimaa Venemaale.
1600–29 Rootsi-Poola sõda Liivimaa pärast.
1601–02 Nälg ja katk Eestis.
1628 Asutati esimene Eesti klaasikoda (Hüti klaasikoda Hiiumaal, tegutses a-ni 1664).
1629, 16. september Rootsi ja Poola sõlmisid Altmargi vaherahu, kogu Liivimaa sai Rootsile.

Allikas: Eesti ajaloo kronoloogia

results loading