ARITMEETILINE KESKMINE

Antud arvude aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse arvu, mis saadakse nende arvude summa jagamisel liidetavate arvuga.

 

Näide: Leiame arvude 46; 82; 38; 93, 31 aritmeetilise keskmise.

46+82+38+93+31=290

290/5=58

 

Tekstülesannetes tuleb keskmise kiiruse leidmiseks jagada  läbitud tee pikkus selleks kulunud ajaga.

Näide: Leiame auto keskmise kiiruse, kui ta läbis esimese tunniga 78 km; teise tunniga 83 ja kolmanda tunniga 75 km.

Auto läbis vahemaa: 78+83+75=236

Sõiduks kulus 3 tundi

Leiame keskmise kiiruse: 236/3=78,67km/h

 

Simulatsioon. Aritmeetiline keskmine.

results loading