ARVU LEIDMINE TEMA OSAMÄÄRA JÄRGI

Osa leidmiseks arvust (tervikust), tuleb arv korrutada osamääraga.

Osamäär näitab, kui suur osa arvust tuleb leida.

Kui osamäär on väiksem kui 1, siis on leitav osa arvust väiksem, kui aga osamäär on suurem kui 1, siis on osa arvust suurem. Osamäär võib olla väljendatud hariliku murruna või kümnendmurruna või protsentides.

N:

1) Leiame 0,5 osa arvust 50.

Korrutame arvu 50 osamääraga 0,5: 45

Vastus: 0,5 osa arvust 50 on 25.

2) Leiame 2,5 osa arvust 50.

Korrutame arvu 50 osamääraga 2,5: 46

Vastus: 2,5 osa arvust 50 on 125.

3) Leiame 47osa arvust 50.

Korrutame arvu 50 osamääraga 47: 48

Tekstülesanne: Aias kasvas 25 viljapuud, 49nendest olid kirsipuud ja ülejäänud õunapuud. Mitu kirsipuud ja mitu õunapuud kasvas aias.

I lahendusvõte: kirsipuude leidmiseks korrutame viljapuude arvu osamääraga:

50

Õunapuid oli seega: 25-10=15

Vastus: aias oli 10 kirsi- ja 15 õunapuud.

II lahendusvõte: ühe osa kaudu.

Leiame 51osa puudest: 25 : 5 = 5.

Kirsipuid on 2 osa: 2 ∙ 5 = 10. Õunapuid on seega 5 – 2 = 3 osa: 3 ∙ 5 = 15.

Vastus: aias oli 10 kirsi- ja 15 õunapuud.

 

results loading