ARVU LEIDMINE TEMA PROTSENDIMÄÄRA JÄRGI

Mis on protsent? Kordamine.

Ühte sajandikku ( 55) osa tervikust nimetatakse üheks protsendiks. Protsendi sümbol on %.

56

N: Kui 57

Enamasti esitatakse osamäär osa leidmise puhul arvust protsentides, mitte hariliku murru kujul. Osamäära kujutamise viisist ei olene ülesande lahendamise käik. Erinevus seisneb ainult selles, et protsentides tuleb enne osa leidmist antud osamäär esitada hariliku või kümnendmurruna.

N: Leia 20% arvust 80. Teeme joonise:

58

59

Protsentülesannete lahendamisel:

1) Loe ülesanne tähelepanelikult läbi ja selgita, mis on ülesandes antud ja mida tuleb leida.

2) Soovituslik on koostada teksti põhjal joonis – see annab parema ülevaate ülesande andmetest ja seostest. Pea meeles, et 1 tervik on 100%.

3) Seejärel koosta lahendusplaan ja lahenda ülesanne.

Protsentülesannete lahendamiseks on mitu võimalust: ühe protsendi kaudu või osamääraga korrutamise teel.

N: Aias kasvab 25 viljapuud, 20% neist on kirsipuud, ülejäänud õunapuud. Mitu kirsipuud ja mitu õunapuud on aias?

Teeme joonise:

60

61

Vastus: Kirsipuid on 5 ja õunapuid 20.

 

Harjuta:

Mäng

results loading