AVALDIS. VÕRRAND

MATEMAATILISED AVALDISED

Avaldise moodustavad arvud koos neid ühendavate tehtemärkidega. Vahel tuleb avaldises kasutada ka sulgusid. Avaldis 34+3·7 on arvavaldis. Kui sooritame antud tehte, oleme leidnud avaldise väärtuse.  34+3·7=55

Kui avaldis sisaldab lisaks arvudele veel ka tähti või kui see koosnebki ainult tähtedest, on tegu tähtavaldisega. Tähtavaldise väärtus sõltub sellest, millise arvulise väärtuse me tähtedele anname ja neid tähti nimetatakse muutujateks.

Tähtavaldised on näiteks (23+47) ·a, ax+b.

 

Näide. Arvuta avaldise a+b+ 432 väärtus, kui a= 23 ja b= 51

23+51+432= 74+432=506

 

VÕRRAND JA SELLE LAHENDAMINE

Kui ühendame arve või avaldisi omavahel võrdusmärgiga, saame võrduse. Tõese võrduse puhul on võrdusmärgist vasakul ja paremal asuvad pooled võrdsed. Võrduses esinevat tähte, mille väärtus tuleb leida, nimetatakse tundmatuks ja sellist tundmatuga võrdust nimetatakse võrrandiks. Tundmatu leidmist võrrandist nimetatakse võrrandi lahendamiseks ja leitud tundmatu väärtus on võrrandi lahend.

tabel11

Kasulik teada võrrandit lahendama asudes:

tabel12

results loading