EESTI SUHTED LÄÄNEGA

12. sajandil olid eestlastel sõjakad suhted ka lääne suunal, mis läksid eriti teravaks 12.saj. lõpus. Kroonik Saxo Grammaticuse järgi korraldasid eestlased 1170 a. sõjakäigu Ölandile, kuid taanlased suutsid neid lüüa. 1187 a. korraldati sõjaretk Rootsi tähtsaima linna Sigtuna vastu ja võimalikud ründajad võisid olla eestlased. Saksa idakaubandus sai tugipunkti Läänemere äärde Lüübeki linna rajamisega 1143 aastal. Lisaks rajasid sakslased oma laevadele (kogedele) sillapea Ojamaale, sest neid huvitasid Vene turgudele viivad kaubateed ja sinna jõudmiseks läbiti ka eestlaste maid.

results loading