KOLMNURGA JOONESTAMINE KAHE KÜLJE JA NENDEVAHELISE NURGA JÄRGI

Joonestame kolmnurga ABC, kus on antud külg AB, AC ja nendevaheline nurk α:

  • Kõigepealt joonesta kolmnurga üks külg, näiteks külg AB.
  • Nüüd aseta malli nullpunkt punkti A ja mööda malliga nurk α ning joonesta kiir punktist A.
  • Kanna joonestatud kiirele lõik AC.
  • Nüüd ühenda punktid B ja C ning kolmnurk ongi olemas.

Võrdsuse tunnus kahe külje ja nendevahelise nurga järgi:

Kui ühe kolmnurga kaks külge ja nendevaheline nurk on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe külje ja nendevahelise nurgaga, siis need kolmnurgad on võrdsed ( tunnus KNK, loe: külg-nurk-külg).

Vaata videosid:

 

results loading