KORRUTAMISE ÜHENDUVUSSEADUS

tabel16

Tehete järjekord avaldises

tabel17

Lisaks võib arvutuste lihtsustamiseks kasutada tehte omadusi.

Näide: (24+42):3=24:3+42:3=8+14=22

results loading