Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine

Kümnendmurdude korrutamine

Kümnendmurdude korrutamisel jätame koma tähele panemata ja leiame saadud naturaalarvude korrutise.

Seejärel eraldame paremalt komaga nii mitu kümnendkohta, kui mitu on neid tegurite murdosades kokku.

Näide.

kümnendmurd korrutamine

Kümnendmurru korrutamisel ühest suurema järguühikuga 10; 100; 1000; … tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta paremale, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
14,27 . 10 = 142,7
14,27 . 100 = 1427
14,27 . 1000 = 14 270

Kümnendmurru korrutamisel ühest väiksema järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; … tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta vasakule, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
14,27 . 0,1 = 1,427
14,27 . 0,01 = 0,1427
14,27 . 0,001 = 0,014 27

 

Kümnendmurdude jagamine

Kümnendmurru jagamisel ühest suurema järguühikuga 10; 100; 1000; … tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta vasakule, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
27,36 : 10 = 2,736
27,36 : 100 = 0,2736
27,36 : 1000 = 0,027 36

Kümnendmurru jagamisel ühest väiksema järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; … tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta paremale, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
27,36 : 0,1 = 273,6
27,36 : 0,01 = 2736
27,36 : 0,001 = 27360
27 : 0,001 = 27000

Kümnendmurru jagamisel naturaalarvuga
1) jagame nii, nagu jagaksime naturaalarvu naturaalarvuga;
2) paneme jagatisse koma kohe pärast seda, kui täisosa on jagatud;
3) kui murdosa jagamisel tekib jääk, siis teisendame jäägi nulli juurdekirjutamise teel 10 korda väiksemateks ühikuteks ja jätkame jagamist seni, kuni jääki ei teki.

Kümnendmurd jagamine

Kümnendmurru jagamisel kümnendmurruga toimime järgmiselt:
1) korrutame jagajat ja jagatavat niisuguse järguühikuga, et jagaja oleks naturaalarv;
2) jagame uue jagatava saadud naturaalarvuga.

Näide
2,676 : 0,05 = 267,6 : 5       (korrutame jagatavat ja jagajat 100-ga).

results loading