KÜMNENDMURDUDE LAHUTAMINE

Selleks, et lahutada kümnendmurrust kümnendmurdu:

1) Kirjutame vähendaja vähendatava alla nii, et komad paikneksid kohakuti (siis on ka sama järgu ühikud kohakuti).

2) Lisame vähendatava lõppu vajaliku arvu nulle, kui vähendatava murdosas on vähem kümnendkohti kui vähendaja murdosas.

3) Lahutame arve nagu naturaalarve.

4) Saadud vahes paigutame koma kohakuti vähendatava ja vähendaja komaga.

 

Näide. Lahutame arvust 347,1 arvu 245,27

tabel63

 

Näide. Lahenda võrrand  7,5-x= 3,6

x=7,5-3,6

7,5- 3,6=3,9

x=3,9

Kontroll: 3,6+3,9=7,5

 

Kümnendmurdude lahutamine selgeks

 

Mäng. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine.

Mäng. Kümnendmurrud. Hungry Puppies.

Mäng. Kümnendmurdude liitmine.

results loading