KÜMNENDMURRU JAGAMINE KÜMNENDMURRUGA

Kümnendmurru jagamisel kümnendmurruga:

1) korrutame jagatavat ja jagajat niisuguse järguühikuga, et jagaja oleks naturaalarv.

2) jagame uue jagatava saadud naturaalaruga.

 

Näide. Jagame 61,2 arvuga 3,4.

tabel69

results loading