KÜMNENDMURRU JAGAMINE NATURAALARVUGA

Kümnendmurru jagamiseks naturaalarvuga:

1) jagame nii, nagu jagatakse naturaalarvu naturaalarvuga.

2) paneme jagatisse koma kohe pärast seda, kui täisosa on jagatud.

3) kui murdosa jagamise lõpul tekib jääk, mis erineb nullist, siis teisendame jäägi 0 juurdekirjutamise teel 10 korda väiksemateks ühikuteks ja jätkame seni, kuni jääk on 0.

 

Näide. Jagame arvu 32,46 neljaga.

tabel68

results loading